Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Chata Wędrowca 2.0 – Implementacja nowatorskich usług turystycznych w Bieszczadach, promujących walory regionu, atrybuty lokalnej kuchni i lokalnych produktów

Cel projektu: Rozszerzenie dotychczasowego zakresu działania firmy Robert Żechowski – Chata Wędrowca, poprzez wdrożenie nowej kompleksowej i wielowymiarowej usługi w zakresie turystyki kulinarnej, wpływającej na poprawę jego konkurencyjności w sektorze MŚP

Planowane efekty: Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowego budynku usługowego o dominującej funkcji gastronomicznej, który dzięki uzupełnieniu o funkcję kulturalną, oraz funkcję edukacyjno/informacyjną umożliwi świadczenie innowacyjnej kompleksowej usługi w zakresie turystyki kulinarnej. Poza w/w funkcjami w budynku będzie prowadzona działalność informacji turystycznej, a nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest promocja oraz szerzenie atrakcyjnych walorów Bieszczad i regionu Beskidów Wschodnich.

Wartość projektu: 1 452 428,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 767 543,61 PLN